Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe
K-FOODS Kft.

Rugalmas munkaszervezeti átalakítások a K-Foods Kft.-nél

GINOP-5.3.2-16-2016-00556

A támogatás összege:

14 829 840 Ft

A támogatás intenzitása:

100%


A projekt tartalmának bemutatása

A foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségek, így a rugalmas foglalkoztatási formák korábban nem tartoztak a cégünk által alkalmazott megoldások közé. A GINOP-5.3.1 keretében történt átvilágítás során 31 munkatársat (11 különböző típusú munkakörben) vizsgáltunk meg. Az átvilágítás eredményeként megállapítottuk, hogy:
• 21 munkatárs (10 különböző típusú munkakör) estében van lehetőség valamilyen rugalmas munkavégzési formában való foglakoztatásra, annak érdekében, hogy az egyéni élethelyzetekből adódó igényekhez jobban lehessen alkalmazkodni.
• Két új munkatárs felvétele javasolt
Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége, útmutató 3.1.2.1/d):
- Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára.
Szervezet fejlesztési tanácsadás: a szervezeti dokumentáció elkőkészítése 9 nap
A szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása: a rugalmas foglalkoztatás szabályozási rendszerének kialakítása 8 nap
A munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése 8 nap
A személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató akciók előkészítése, a mentor munkájának támogatása 11 nap
A tájékoztatók, munkaszerződések, munkaköri leírások átalakítása 9 nap
HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez szükséges IT fejlesztésekhez 10 nap
Egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás 3 nap
A rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódóan megváltozott vezetői feladatokra való felkészítést szolgáló vezetői képzés 24 óra
A munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés 24 óra
Vezetői coaching 10 nap
Vezetői workshop a tapasztalatok megosztására és a problémák kezelésére 4 alkalom
Munkavállalói workshop a tapasztalatok megosztására és a problémák kezelésére 5 alkalom
Nyilvánosság biztosítása
Eszközök beszerzése: 4 laptop, 1 munkairányítási szoftver applikáció fejlesztése.


A projekt tervezett befejezési dátuma

2018. május 31.


A projekt azonosítószáma

GINOP-5.3.2-16-2016-00556


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!